Practiques De Metodes Estadistics eBook

TAMAÑO DEL ARCHIVO
7,30 MB
FECHA
2005
NOMBRE DEL ARCHIVO
Practiques De Metodes Estadistics.pdf
AUTOR(A)
Gonzalo Clemente Marin, Elena Perez Bernabeu, Ana Isabel Sanchez Galdon
ISBN
9788497058926

El libro Practiques De Metodes Estadistics en formato PDF. El libro Practiques De Metodes Estadistics en formato MOBI. El libro Practiques De Metodes Estadistics en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Gonzalo Clemente Marin, Elena Perez Bernabeu, Ana Isabel Sanchez Galdon. Disfruta leyendo con el sitio web lofficielhommes.es.

Lofficielhommes.es Practiques De Metodes Estadistics Image

Les pràctiques amb ordinador s'estan convertint en estos anys en una de les apostes més sòlides en la innovació educativa. En este context, presentem un quadern de pràctiques d'Estadística desenrotllades amb el programari Statgraphics.El llibre es troba estructurat en cinc pràctiques: estadística descriptiva, regressió, models de probabilitat, aplicacions de la distribució2, i introducció a la inferència estadística. En el desenrotllament de cada capítol es descriuen, en primer lloc, les diferents tècniques estadístiques utilitzades en un llenguatge assequible, presentant a continuació la forma de tractar-les per mitjà d'aplicacions pràctiques amb el programa Statgraphics.Finalment, es presenten una col·lecció d'exercicis a ser resolts per l'alumne, semblants a què es poden trobar al llarg de la seua vida professional.

Ejercicios resueltos de estadística | Educación Secundaria ...

Prácticas de Estadística en R Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas Manuel Febrero Bande Pedro Galeano San Miguel Julio González Díaz
DESCARGAR LEER EN LINEA

Práctica 8 | Estadística

Se exponen a continuación los métodos de investigación y las técnicas de investigación científica, en qué consisten, cuál es su importancia y sus características, se acompaña el texto de sendos video cursos a través de los cuales se enfatizan y explican los diferentes conceptos.