Condicions De Vida I Desigualtats A Catalunya (2001) eBook

TAMAÑO DEL ARCHIVO
4,36 MB
FECHA
2009
NOMBRE DEL ARCHIVO
Condicions De Vida I Desigualtats A Catalunya (2001).pdf
AUTOR(A)
Fundacio Jaume Bofill
ISBN
9788483349229

El libro Condicions De Vida I Desigualtats A Catalunya (2001) en formato PDF. El libro Condicions De Vida I Desigualtats A Catalunya (2001) en formato MOBI. El libro Condicions De Vida I Desigualtats A Catalunya (2001) en formato ePUB. El libro fue escrito en 2004 por el autor Fundacio Jaume Bofill. Disfruta leyendo con el sitio web lofficielhommes.es.

Lofficielhommes.es Condicions De Vida I Desigualtats A Catalunya (2001) Image

Volum I Ingressos, treball laboral, treball domèstic, familiar i usos del temps Volum II Habitatge, salut, parella, joventut, gent gran i dependència. PaD El Panel de Desigualtats Socials a Catalunya Aquesta publicació recull diversos treballs que analitzen, des de disciplines complementàries en el camp de les ciències socials, l’evolució a Catalunya de les desigualtats socials als inicis del segle XXI. Es tracta d’una obra plural pel que fa a les mirades i als temes que tracta, entre els quals hi ha l’evolució de la pobresa, les desigualtats en el món del treball, la conciliació amb la vida familiar, les condicions de l’habitatge o la gent gran. Els diversos capítols posen en evidència novament que les desigualtats socials segueixen marcant la pauta en la dinàmica social de Catalunya.

PDF 7 Convivència en parella i formació d'unions a Catalunya ...

2 Condicions de vida i desigualtats a Catalunya, 2001-2005. ... Les desigualtats en la salut laboral a Catalunya 230 · Les condicions de treball 231 · La salut 241 · Una mirada a dos col·lectius d'especial interès 253 Conclusions 255 Bibliografia 256 9. Recomanacions 261
DESCARGAR LEER EN LINEA

DIGITAL.CSIC: La gent gran a Catalunya

L'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població recull informació sobre la renda i la situació social i econòmica de les llars a Catalunya amb una periodicitat quinquennal. Aquesta informació permet obtenir dades i elements d'anàlisi sobre les dinàmiques socials, econòmiques i territorials que es generen en el territori català, i les transformacions que s'hi operen. És una ...